لیست کانون های I-MATH تبریز

کلبه شادی

 • جنسیت : دختر - پسر
 • شماره تماس : 33358575
 • آدرس : خیابان آزادی-مابین گلباد وگلگشت- روبروی خیابان گلباد-پایین تر از کفش ملی –پ۷۵
کانون تبریز

مهد افق

 • جنسیت : دختر - پسر
 • شماره تماس : ۳۳۳۲۵۷۱۸    
 • آدرس : زعفرانیه- ایستگاه مسجد- به طرف مغازه های کومه اولین سرازیری بعد پارک 
کانون تبریز

کلبه شادی

 • جنسیت : دختر - پسر
 • شماره تماس : 33358575
 • آدرس : خیابان آزادی-مابین گلباد وگلگشت- روبروی خیابان گلباد-پایینر از کفش ملی –پ۷۵
کانون تبریز

مهد صفا

 • جنسیت : دختر - پسر
 • شماره تماس : 35564569
 • آدرس : ۱۷شهریور جدید- جنب سونوگرافی بابالو کوچه فرشی 
کانون تبریز

مهد لیلا

 • جنسیت : دختر - پسر
 • شماره تماس : 33690465
 • آدرس : سربالایی ولیعصر بعد از پل توانیر 
کانون تبریز
فهرست