اهداف سیستم آموزشی آی مت

برنامه IMATHS پنج هدف اصلی را به شرح زیر دنبال می کند:

1-  از بین بردن ترس ریاضی

2- برداشتن موانع خلاقیت

3-توسعه مهارت فکر کردن

4-انتقال مفاهیم پایه و زبان ریاضی

5-درک و استنتاج در عمل

این برنامه بچه ها را ترغیب به مهارت بحث کردن میکند. برای داوطلب شدن در بحث بچه ها اول بایستی شنیدن نظرات هم گروه های خود را یاد بگیرند. محور اصلی دوره برانگیختن بچه ها برای توسعه مهارت فکر کردن و پروراندن این خصوصیت است. فرصت های زیادی برای بچه ها ایجاد می شود برای بیان اینکه آنها چه فکر می کنند، چه انجام می دهند، چرا این کار راانجام دادند، و استفاده از اطلاعات بدست آمده از تجربیات انجام شده برای تصمیم سازی.

 در بعضی ازقسمت های این برنامه از بچه ها خواسته می شود که بر اساس مشاهداتشان حدس هایی بزنند و بعد به دنبال مثال هایی بگردند که حدس آنها را تایید یا رد کندشباهت ها و تفاوت ها را پیدا کنند و دریابند که چندین راه حل ممکن است برای یک مسئله وجود داشته باشد(همیشه اولین راه حل بهترین راه حل نیست).اکثرمطالعات و پژوهش‏ها نشان می‏دهد محیط خانواده پاسخ‏گوی رشد شناختی و اجتماعی کودک بعد از سه سالگی نیست و کودکان در این سن، نیاز به شرکت در فعالیت‏های اجتماعیبیشتری دارند. در این زمینه آموزش مفاهیم ریاضی از اهمیت خاصی برخوردار است و ابزاری بسیار مهم و کارآمد جهت ارتباط کودکان با محیط پیرامونشان می باشد.

 از طرفییافته های علمی نشان می دهد به طور متوسط ۶۵درصد افراد جامعه ترس از ریاضیات را همواره با خود دارند و این ترس را به فرزندان خود نیز منتقل می کنند. به عبارت دیگر فرزندان ما به راحتی از ابزاری کارآمد که میتواند باعثتوسعه و ارتقاء توانمندی ذهن گردد بهره ناچیز می برند. با توجه به مطالب فوق و عدم وجود برنامه های علمی معتبر درسطح کلان ملی در دوره های قبل از آموزش رسمی، لزوم سیستم های آموزشی مدون کهبراساس تئوری های معتبرعلمی درخصوص مراحل رشد کودک شکل گرفته تادر محیطی غنی و شاد زمینه را برای رشد شناختی مناسب کودکان فراهم نمایند ضروری به نظر می رسد.امروزه نقش ریاضی به عنوان علمی پیشرو در توسعه علوم پایه و توسعهزیر ساخت های اقتصادی و صنعتی کاملاً آشکار و اثبات شده است. 

ما اراده کرده ایم بهفضل الهی در حوزه آموزش قدم های موثر درخصوص پی ریزی بنیانی محکم، از بین بردن ترس ریاضی، ایجاد انگیزه و افزایش علاقه به ریاضی در سنین پایه برداریم و در این راستا دست یاری به سوی اساتید فن، فرهیختگان امر آموزش وکلیه عزیزانی که دلسوخته این راهند و آینده کودکان این مرز و بوم برایشان مهم است،دراز می نماییم.

 برای مطالعه بیشتر :

آی مت چیست؟

ترم بندی آی مت (محتوی درسی )

مراکز آموزشی آی مت تبریز

نمایندگی شهرستان ها آی  مت 

سامانه کشوری آی مت 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاثیرات آی مت بر رشد  مغز کوکان، پیشنهاد می کنیم، فیلم ذیل را  تماشا فرمایید.