بلاگ ...

اندیشه خلاق
andeshekhalag.com

طرح همیار دبیر یو سی مس

طرح همیار دبیر یو سی مس (ویژه فارغ التحصیلان یو سی مس ساکن شهر تبریز) فارغ التحصیل گرامی خانواده فرهیخته   احتراما به استحضار می رساند،

ادامه مطلب »
اندیشه خلاق
andeshekhalag.com

انواع بازی در کودکان

انواع بازی در کودکان 5 تا 7 سال پژوهش های روانشناسی و تربیتی نشان می دهد آغــاز رشــد خلاقیــت و آفرینندگی در کودکان ســن آمادگی و

ادامه مطلب »
اندیشه خلاق
andeshekhalag.com

پاسخ به پرسش کودکان

پاسخ به پرسش کودکان کــودکان مثل یک لوح ســپید هســتند که چیزي روي آن نوشــته نشــده و ایــن لوح ســپید اطلاعات خــود را از محیط اطراف،

ادامه مطلب »
فهرست