تاریخچه و اهداف

گروه آموزشی اندیشه خلاق  با هدف  توسعه ذهن و تقویت مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان  با بهره گیری از ارایه آموزشهای نوین بین المللی این حوزه در سال ۱۳۹3 تاسیس گردید . گروه آموزشی اندیشه خلاق برای نیل به این هدف، ضمن بررسی دقیق محصولات و برنامه های آموزشی موجود در جهان و همچنین بر اساس نیاز کودکان و نوجوانان کشور، اقدام به انتخاب مناسبترین مجموعه ها و اخذ نمایندگی، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح و اجرای برنامه های آموزشی بین المللی ذیل  در استان آذربایجان شرقی نموده است:

  1. سیستم آموزشی بین المللی یو سی مس ویژه کودکان 6 تا 13 سال
  2. سیستم آموزشی بین المللی آی مت ویژه کودکان 3 تا 7 سال
  3. سیستم آموزشی بین المللی پیشربات ویژه کودکان و نوجوانان  5 تا 16 سال