کدنویسی و برنامه‌نویسی قدرتی است که در ذهن و دستان کودکان ماست تا دنیای مورد علاقه خود را خلق کنند.

کودکان در حین آموزش کدنویسی یا برنامه نویسی، بعد از طرح یک مسئله به جستجوی راه حل آن می پردازند و سپس راه حل مسئله مورد نظر را از طریق الگوریتم نویسی به زبان ماشین (کامپیوترها، ربات ها و … ) نزدیک می کنند و سپس برنامه مورد نظر را می نویسند.

این فرآیند در واقع همان قدرتی است که در دستان و ذهن کودکان خلاق ماست تا دنیای مورد علاقه و هوشمند خود را خلق کنن

همراهی با تغییرات تکنولوژی موجب شادی ما خواهد شد
عدم همراهی با تکنولوژی موجب سردرگمی ما خواهد شد

در سال 2005انستیتو رسانه دانشگاه ام آی تی با معرفی اسکرچ به عنوان یک محیط برنامه نویسی گرافیکی و تعاملی محیطی جذاب را برای آموزش کد نویسی برای کودکان فذاهم نموده است

آموزش برنامه نویسی حرفه ای مانند جاوا و پیتون بدون مقدمه می تواند باعث دلزدگی و دلسردی کودکان شود.