فعالیت های گروه آموزشی اندیشه خلاق

         اجرای سیستم هایآموزشی یو سی مس ، آی مت و پیشربات در آموزشگاههای  مرکزی اندیشه خلاق 1 و 2

         اجرای سیستم  آموزشی یو سی مس در کانون های یو سی مس تبریز در مناطق آبرسان، ولی عصر، یاغچیان، نصف راه، 17 شهریورو شهرک ارم

         اجرای سیستم آموزشی آی مت در کانون های آی مت تبریز در مناطق آبرسان، ولی عصر، ، نصف راه، 17 شهریورو زعفرانیه

         اجرای سیستم هایآموزشی  یو سی مس و آی مت در ده ها مرکز آموزشی طرف قرارداد با گروه آموزشی اندیشه خلاق در شهر تبریز (مهد های کودک، مدارس، آموزشگاه های علمی، فرهنگسراهای شهرداری، فرهنگسرا های خصوصی و کانون های پرورشی آموزش و پرورش)

         اعطای نمایندگی سیستم های آموزشی یو سی مس ، آی مت و پیشربات در شهرستان های استان آذربایجان شرقی به مراکز آموزشی معتبر شهرستان ها

         برگزاری دوره های تربیت مربی سیستم های آموزشی یو سی مس ، آی مت و پیشربات در سطح استان آذربایجانشرقی و به کارگیری متقاضیان آموزش دیده

         برگزاری همایش هایمعرفی سیستم های نوین آموزش کودکان و نوجوانان

         برگزاری  سالانه مسابقات استانی یو سی مس ایران (محاسبات
ذهنی و چرتکه ای) و شرکت دانش آموزان منتخب در مسابقات کشوری و جهانی یو سی مس

         برگزاری سالانهفستیوال استانی آی مت ایران (مفاهیم پایه ریاضی کودکان) و شرکت نوآموزان منتخب در فستیوال های  کشوری و جهانی آی مت

         برگزاری سالانه همایشهای استانی رباتیک و شرکت در المپیادهای کشوری و جهانی STEAMCUP

         همکاری با مراکز علمیو پژوهشی در طرح های تحقیقاتی مرتبط با موضوع فعالیت گروه آموزشی اندیشه خلاق