مزایای یادگیری یو سی مس

مزایای یادگیری UCMAS:

توسعه و استفاده از تمام مغز
بهبود سرعت و دقت 
بهبود حافظه 
ارتقا سطح خلاقیت و تمرکز
بهبود اعتماد به نفس و در نتیجه علکرد بهتر
قادر ساختن دانش آموزان به حل مسائل ریاضی (جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم) در زمان کوتاه بهبود قدرت تخیل

مشخص شده است که حافظه ای که در نیمکره چپ مغز وجود دارد بلند مدت نیست اما تصویری که در نیمکره راست مغز ثبت شده است برای همیشه در ذهن می ماند. با تحریک نیمکره راست مغز از طریق حساب ذهنی و با ترکیب آن با هوشیاری چشم ها دست ها و گوشها  توانایی ذخیره و بازیابی با هم توسعه داده می شود. بنابراین توانایی برای حل مساله ریاضی 10 رقمی تنها در چند ثانیه فقط یک موفقیت کوچک در مقایسه با آموزش واقعی ذهنی است که به منظور دستیابی به مهارت برای انجام محاسبات سریع انجام میشود.

آلبرت انیشتین معتقد بود : تصویرسازی  (تخیل ) از دانش مهم تر است برای اینکه تصویر سازی منبع اصلی کشف دانش است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاثیرات یو سی مس بر مغز و مزایای یادگیری UCMAS (محاسبه ذهنی و چرتکه ای ) پیشنهاد می کنیم، فیلم ذیل را تماشا نمایید.