همکاری با مراکز آموزشی تبریز

  • گروه اموزشی اندیشه خلاق، علاوه بر برگزاری کلاس ها درآموزشگاه های مرکزی اندیشه خلاق و همچنین کانون های یو سی مس و آی مت تبریز ، افتخار دارد در طول سال های گذشته با ده ها مرکز آموزشی معتبر درشهر تبریز (مهد های کودک، مدارس، آموزشگاه های علمی، فرهنگسراهای شهرداری، فرهنگسرا های خصوصی و کانون های پرورشی آموزش و پرورش) قرارداد منعقد و  همکاری صمیمانه ای را انجام داده است.

خدمات گروه آموزشی اندیشه  خلاق  به مراکز همکار پس از عقد قرارداد

  • همکاری در تبلیغات طرح های آموزشی از طریق اعطای بنر، بروشور و پوستر های تبلیغاتی
  • برگزاری جلسات معرفی طرح های آموزشی برای اولیا
  • برگزاری جلسات معرفی طرح های آموزشی برای دانش آموزان
  • تجهیر کلاس به اقلام مورد نیاز دبیر برای اجرای طرح های آموزشی
  • نظارت بر عملکرد دبیر و فرایند آموزش
  • برگزاری جلسه پرسش و پاسخ اولیا با مسولین آموزشی
  • ثبت مشخصات در سامانه کشوری یو سی مس و آی مت و صدور مدرک از طریق سامانه
  • بهره مندی دانش آموزان یوسی مس از نرم افزار مخصوص یو سی مس
  • تحویل اقلام آموزشی مورد نیاز دانش آموزان به مرکز آموزشی قبل از شروع کلاس ها  

مدیران محترم مراکزآموزشی  تبریز  (مهد های کودک، مدارس، آموزشگاها، فرهنگسرا وکانون های فرهنگی) در صورت تمایل به همکاری با گروه آموزشی اندیشه خلاق و برگزاری کلاس های آموزشی می توانند با شماره تلفن های گروه  آموزشی اندیشه خلاق تماس حاصل فرمایند.