سفر آسان به دنیای کد نویسی

کدنویسی و برنامه‌نویسی قدرتی است که در ذهن و دستان کودکان ماست تا دنیای مورد علاقه خود را خلق کنند.

کودکان در حین آموزش کدنویسی یا برنامه نویسی، بعد از طرح یک مسئله به جستجوی راه حل آن می پردازند و سپس راه حل مسئله مورد نظر را از طریق الگوریتم نویسی به زبان ماشین (کامپیوترها، ربات ها و … ) نزدیک می کنند و سپس برنامه مورد نظر را می نویسند.این فرآیند در واقع همان قدرتی است که در دستان و ذهن کودکان خلاق ماست تا دنیای مورد علاقه و هوشمند خود را خلق کنند.

زندگی انسان، دنیای دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

عدم همراهی با تغییرات تکنولوژی موجب سردرگمی ما خواهد شد.
همراهی با تغییرات تکنولوژی موجب شادی ما خواهد شد.