تناسب سنی و توانایی علمی کودک با آموزش برنامه نویسی

در سال 2005 انستیتو رسانه دانشگاه ام آی تی با معرفی اسکرچ به عنوان محیط برنامه نویسی گرافیکی و تعاملی محیطی جذاب را برای آموزش کدنویسی برای کودکان فراهم نموده است.

آموزش برنامه نویسی حرفه ای مانند جاوا و پایتون بدون مقدمه می تواند موجب دلزدگی و دلسردی کودکان شود.