مقالات

  • All
  • اندیشه خلاق
ثبت نام مسابقه انتخابی دومین دوره لیگ یوسی مس ایران (1401)
اندیشه خلاق

ثبت نام مسابقه انتخابی لیگ یوسی مس ایران

ثبت نام مسابقه انتخابی دومین دوره  لیگ یوسی مس ایران (1401) ثبت نام مسابقه انتخابی تیم استان آذربایجان شرقی جهت …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

طرح همیار دبیر یو سی مس

طرح همیار دبیر یو سی مس (ویژه فارغ التحصیلان یو سی مس ساکن شهر تبریز) فارغ التحصیل گرامی خانواده فرهیخته …

بیشتر بخوانید
آزمون فارغ التحصیلی یو سی مس
اندیشه خلاق

ثبت نام آزمون فارغ التحصیلی (IGE) یو سی مس گرید یک و دو (پاییز 1401)

ثبت نام آزمون فارغ التحصیلی (IGE) یو سی مس گرید یک و دو (پاییز 1401) به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

انواع بازی در کودکان

انواع بازی در کودکان 5 تا 7 سال پژوهش های روانشناسی و تربیتی نشان می دهد آغــاز رشــد خلاقیــت و …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

پاسخ به پرسش کودکان

پاسخ به پرسش کودکان کــودکان مثل یک لوح ســپید هســتند که چیزي روي آن نوشــته نشــده و ایــن لوح ســپید …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

استاندارد آموزش کودک 3 تا 5 ساله

استاندارهای آموزش کودک 3 تا 5 ساله کودکان در ســنین مختلف قابلیت و توانایي هاي گوناگونــي دارند. معمــولا از سه …

بیشتر بخوانید
فهرست